--- KNITWEAR INTERNATIONAL---
logo Onrico
Přejít na obsah

Momentálně vyrábíme jednovrstvé a dvouvrstvé ochranné roušky ze specificky upravené bavlněné tkaniny. Materiál byl vyvinut firmou INOTEX, spol.s.r.o., ve spolupráci s Centrem organické chemie pod záštitou projektu TE 02000006, vedeného podnikem SYNPO, a.s. a podpořeného Technologickou agenturou ČR. Speciální ústenky pracují na principu fotoaktivního barviva, které po ozáření běžným denním světlem i z běžných zdrojů světla krátkodobě generuje reaktivní formy kyslíku.Takto je ústenka chráněna před nežádoucími polutanty. Testy ověřující bezpečnost materiálu byly prováděny ve Státním zdravotním ústavu.Výhody roušky:
-  na světle se rouška dezinfikuje sama, nezapáchá a není nutné časté praní
-  vlastnosti zachovává i po 50-ti praní (testováno Státním zdravotním ústavem a TZÚ)
-  má velice pohodlné a jemné gumičky, které vydrží i časté praní  
 
Infekční oddělení nemocnice Havlíčkův Brod
ochranná rouška
© 2010    ONRICO s.r.o.   /   tel. (+420) 733 779 205   /    email:  langpaul@onrico.cz
Návrat na obsah